12 Temmuz 2012 Perşembe

İNGİLİZCE/TÜRKÇE BULMACA 294İNGİLİZCE /TÜRKÇE BULMACALAR

DOĞRU/YANLIŞ
TRUE/FALSE


1.
Al-Fatiha is the last sure of the Quran


Fatiha Kur'an'ın son suresidir


2.
The Kabah is situated in the city of Makkah


Kâbe Mekke şehrinde bulunur


3.
Zakah is given to the rich


Zekat  zengine verilir


4.
Abu Bakr (r.a) was the  first Khalif


Ebu Bekir (r.a) ilk halifeydi

************************* 
*************************
DOĞRU OLANI SEÇ/ CHOOSE THE RIGHT ONE

QUESTİON 1
SORU 1
•Who made the sun, the moon, the stars, the sky, the hills, the rivers, the flowers etc.?

•Güneşi, ayı, yıldızları, gökyüzünü, tepeleri, çiçekleri vs. kim yaptı?
QUESTİON 2
SORU 2
What is the first month of the İslamic Calendar?

İslamî Takvimin ilk ayı hangisidir?

QUESTİON 3
SORU 3
What do you say when you sneeze?

Hapşırdığınız zaman ne dersiniz?
QUESTİON 4
SORU 4
Allah(s.w.t) has (......)

Allah'ın (......)

QUESTİON 5
SORU 5
What do we call the angels who write down what we do?

Bizim ne yaptığımızı yazan meleklere ne ad veririz?

QUESTİON 6
SORU 6
What does Islam mean?

İslâm neyi anlatır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder